Zespół

Kierownik merytoryczny

 

Prof. Dorota Ilczuk ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca Uniwersyteu SWPS i UJ. Polska prekursorka dyscypliny naukowej ekonomika kultury. Prezydent CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe) 2001-2007. Członkini Europejskiego Parlamentu Kulturalnego.

 

Zespół

 

Anna Karpińska koordynator projektu. Współpracuje z Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS. Pracowała w Fundacji Pro Cultura, gdzie pod kierownictwem prof. Doroty Ilczuk, brała udział w realizacji badań „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce” współfinansowanych przez MKiDN.

Wojciech Walczak muzyk i animator. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku jest członkiem zarządu, a od 2015 roku Sekretarzem Zarządu Polskiej Rady Muzycznej. W latach 2015–2016 z ramienia PRM przewodniczył grupie roboczej prowadzącej pionierskie badania struktury polskiego rynku muzycznego.

Antoni Rosochacki prawnik, wiceprezes Jeunesses Musicales Poland, dyrektor ds. rozwoju Polskiej Orkiestry Młodzieżowej, na co dzień menedżer muzyczny, właściciel grupy kreatywnej Brothers in Arts.

Emilia Cholewicka tancerka i kulturoznawczyni, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie i Uniwersytetu SWPS. Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2014/15 za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Ewa Gruszka-Dobrzyńska, skrzypaczka i ekonomistka. Absolwentka klasy skrzypiec wybitnej polskiej wiolinistki – prof. Jadwigi Kaliszewskiej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ukończyła również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (także studium doktoranckie). Jest wykładowcą akademickim i autorką publikacji naukowych z dziedziny ekonomiki kultury. Brała udział m.in. w badaniach rynku pracy artystów i twórców w Polsce pod kieronictwem prof. Doroty Ilczuk i jest współautorką monografii „Artyści na rynku pracy”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zarządzanie kulturą).

Ziemowit Socha, zatrudniony w Instytucie Badań Edukacyjnych jako doradca regionalny Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, od 2007 roku członek zespołów badawczych w ponad 120 projektach naukowych i komercyjnych.