Kontakt

Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS

Sekretariat Badania 

e-mail: cbngk@swps.edu.pl

 

Koordynator Projektu 

Anna Karpińska

tel.: (+48) 602199219

e-mail: akarpinska2@st.swps.edu.pl

 

 

Sekretariat Ogólnopolskiej Konferencji Kultury

tel.: (+48 22) 4416108

e-mail: sekretariat@konferencjakultury.pl